معماری
خانه / نقدِ نقد

نقدِ نقد

بازصورتبندی رابطه‌ی مترجم/منتقد

بازصورتبندی رابطه‌ی مترجم/منتقد محمدمهدی اردبیلی منبع: پروبلماتیکا مقدمه: مناقشات تکراری در چند سال اخیر بارها شاهد مناقشاتی بر سر ترجمه‌ی آثار فلسفی بوده‌ایم. این مناقشات عمدتاً فرآیند و نتیجه واحدی در بر داشته‌اند. ابتدا فردی انتقاداتی را نسبت به ترجمه‌ی یک اثر مطرح می‌کند. این انتقاد معمولاً با چند شاهدمدعا …

ادامه نوشته »

نقدِ نقدِ نقدِ ترجمه

نقدِ نقدِ نقدِ ترجمه علی خزاعی‌فر منبع: فصلنامه مترجم   در پی نقدِ چند کتاب از مترجمان صاحب نام در فضای مجازی، این بحث مطرح شده که آیا می توان ترجمه ای را به صِرف وجود تعدادی غلط بی ارزش دانست و آیا اساساً این روش نقد ترجمه درست است …

ادامه نوشته »