معماری
خانه / روانکاوی

روانکاوی

روان‌رنجوری عصر ما: خودشیفتگی

بررسی کتاب «پناهگاهی در دنیای بی‌عاطفه: خانوادۀ محاصره‌شده» نوشتۀ کریستوفر لش جورج سایلابا مترجم : مجتبی هاتف عنوان کتاب جنجالی کریستوفر لَش۱، پناهگاهی در دنیای بی‌عاطفه: خانوادۀ محاصره‌شده۲ بسیاری از منتقدان این نویسنده را به اشتباه انداخت. منظور کلی لَش از پناهگاه در این عنوان، خانواده در شکل گذشته و قبل از …

ادامه نوشته »