معماری
خانه / ۱۳۹۵ / بهمن

بایگانی ماهانه: بهمن ۱۳۹۵

دقّ‌البابی برباب نامفتوح هجی کردن هگل

دقّ‌البابی برباب نامفتوح هجی کردن هگل نقدی برترجمۀ علیرضا سیداحمدیان از «خدایگانی و بندگی» حامد صفاریان دانلود فایل پی دی اف “… sed magis amica veritas!” ایدئالیسم آلمانی در ایران تاکنون فلسفه‌ای بداقبال بوده است. این فلسفه برای ما نه فقط ناشناخته مانده، بلکه هنوز گرفتار خوانش‌های سطحی و بدفهمی‌های …

ادامه نوشته »